حل اختلاف فریلنسر کارفرما
حل چالش‌های مالی بین فریلنسر و کارفرما با یک راهکار ساده

استقبال از سبک زندگی فریلنسری و انجام کارها به صورت دورکاری روز به روز در حال افزایش است و از سمت دیگر کارفرمایان نیز به دلایل مختلف از همکاری با فریلنسرها استقبال می‌کنند. اما در این این چالش‌های زیادی وجود دارد که آنها را دچار مشکل می‌کند. و البته یه راهکار! با توجه به افزایش روزافزون نیروهای کار که هر کدام مهارت و تخصص‌های مختلفی دارند و از سوی دیگر با توجه به کمبود فرصت‌های شغلی ثابت، انجام پروژه‌های متنوع به صورت فریلنسری و دورکاری رشد چشمگیری داشته است.

ادامه مطلب