داوری چیست و چه زمانی نیاز به داوری داریم؟

تضمین شو علاوه بر ارائه سرویس گروگذاری وجه، در حین بروز اختلافات اقدام به داوری می کند. بدین ترتیب طرفین معامله با پذیرش داوری و قوانین تضمین شو از رجوع به مراجع قضایی بی نیاز می شوند.

تضمین شو به عنوان رابط بین خریدار (کارفرما) و فروشنده فعالیت می‌کند و همواره سعی در تسهیل برقراری ارتباط و انجام معاملات و همچنین برقراری امنیت مالی میان هر دو طرف را دارد. در صورت پیش آمدن هرگونه بحث و اختلاف میان طرفین که قادر به حل آن نباشند می‌توانند از تیم داوری تضمین شو کمک بگیرند. تیم داوری با بررسی متن درخواست ( حکم قرارداد را دارد)، توافقات انجام شده در بخش مبادله پیام که به عنوان متمم بر قرارداد تلقی می شود و همچنین در صورتی که پروژه ارسال شده باشد با بررسی آن و نهایتا مکالمه با طرفین در بخش گفتگوی درخواست داوری رای را صادر و در مورد آزاد سازی یا لغو وجه موجود در گروگذاری تصمیمگیری خواهد کرد. پیگیری درخواست‌های داوری در روزها و ساعت‌های کاری انجام می‌شود و ممکن است مشمول مرور زمان شود.

در مواردی که تیم داوری تضمین شو به دلایلی شامل و نه محدود به پیچیدگی های فنی و غیر فنی، احتمال عدم توانایی در حفظ حقوق طرفین را بدهد می تواند از انجام داوری خوداری نموده و طرفین را به مراجع قضایی قانونی و رسمی هدایت کند تا ایشان نسبت به حل اختلاف اقدام کند.